myASNB Portal Servis
  1. Pegangan Portfolio – memaparkan baki akaun unit amanah ASNB anda berdasarkan Nilai Aset Bersih (NAB) terkini
  2. Rekod Transaksi – memaparkan butiran urus niaga berkaitan Unit Amanah ASNB yang dilaksanakan pemegang unit menerusi Portal myASNB sepanjang 30 hari lalu
  3. Pelaburan Tambahan –pelaburan tambahan bagi tabung unit amanah ASNB secara atas talian
  4. Jualan Balik – Jualan Balik atau pengeluaran bagi tabung unit amanah ASNB secara atas talian
  5. Pelaburan Permulaan – membolehkan pemegang unit membuka akaun unit amanah baharu secara atas talian
  6. Pemindahan – memindahkan unit antara dua pemegang unit untuk tabung yang sama
  7. Penukaran – penukaran unit antara dua tabung unit amanah oleh pemegang unit yang sama
  8. Muat Turun Penyata – muat turun penyata terkini berkaitan akaun anda sama ada Penyata Tahunan, Penyata Terperinci, Penyata Pegangan atau Penyata KWSP (jika ada)
  9. Permohonan Penyata – permohonan salinan penyata bagi tahun-tahun sebelumnya.
  10. Perancangan Perwarisan - Pra-pendaftaran Perancangan Perwarisan ASNB