Saluran-saluran Alternatif
Saluran Pelaburan


Para pemegang unit amanah ASNB boleh melaksanakan pelaburan melalui saluran-saluran alternatif yang disediakan termasuk:-

  1. Secara atas talian melalui myASNB Portal www.myasnb.com.my
  2. Cawangan-cawangan ASNB di seluruh negara. Untuk mengetahui lokasi cawangan-cawangan ASNB, sila layari laman web ASNB www.asnb.com.my
  3. Cawangan-cawangan ejen ASNB yang terpilih iaitu Maybank, CIMB Bank, RHB Bank, Affin Bank, Bank Simpanan Nasional (BSN), Alliance Bank, Ambank, Bank Muamalat dan POS Malaysia.